A DATAKING 1992-ben alakult meg.Fő célkitűzése: rendszerek létrehozása olyan módon, hogy egy kézben tartsa a hardver berendezések szerelését és tesztelését, valamint korszerű nyílt szoftverrendszert létrehozni, amely az igényeknek megfelelően, folyamatosan fejleszthető és ezzel nem korlátozza a felhasználó változó, egyre növekvő és szélesedő igényeit.

Kereskedelmi rendszerek fejlesztését tűztük ki célul, amelyek a jól ismert vonalkód technikát használták a termékek azonosítására. A rendszerek áruházak teljes készletvezetését oldották meg. A fejlesztés nem állt meg, egyre több igényt elégített ki, és így jelenhetett meg a töltőállomásokon. A Dán CWO DOMS céggel együttműködve rendszerünk nyitottá vált, a kútoszlopok irányába. A PSS5000 system fontos láncszeme rendszerünknek, mert egy oldalról kapcsolódik az ismert kútoszlop típusokhoz, másik oldalon kapcsolódik a DATAKING EUROPETROL 2007 SYSTEM II-höz. Ehhez a berendezéshez a különböző kútoszlop típuson kívül bekapcsolható az árkijelző berendezés, az autómosó berendezés, és a tartályszintmérő berendezés is.

A DATAKING rendszerei működése miatt hozta létre szervizét és 24 órás állandó HOT-LINE ügyeletét. Fontos szempontnak tartjuk, hogy a rendszerek meghibásodás nélkül folyamatosan működjenek. Ezért tervezett karbantartást végzünk és biztosítjuk az üzemeléshez szükséges segédanyagokat is.